Martí Rom

Pàgina Oficial de Martí Rom

1/

(34) CINE CLUB ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS. 1982: PERSONATGES DE LA CULTURA

General

El company Joaquim Romaguera (1941-2006) havia creat aquest cineclub el 1969 i havia anat desenvolupant una molt interessant activitat fins el 1981. Entre d’altres tasques, al assumir la direcció i coordinació de la Federació Catalana de Cine clubs el 1982 (ho faria fins el 1987), va creure oportú deixar la direcció del “Cine Club de l’Associació d’Enginyers”. Aleshores ens va oferir al company Juan Manuel García Ferrer i a mi la continuació de l’activitat. Aquest feia les sessions a la sala d’actes del Col·legi d’Enginyers Industrials de la Via Laietana núm. 39. Amb García Ferrer havia compartit la direcció del “Cine Club Ingenieros” i l’elaboració d’alguns textos a la revista “Cinema 2002”.

Nosaltres pensàvem que aleshores, el 1982, calia redefinir l’activitat dels cineclubs; des del 1975 existia la Filmoteca a Barcelona, primer al carrer Mercaders núm. 32 i, a partir d’octubre de 1978 al carrer de la Cera núm. 31. Feien una amplia programació que abastava moltes vessants cinematogràfiques. Vam proposar a la Comissió de Cultura del Col·legi d’Enginyers Industrials que nosaltres creiem que no era necessari anar fent sessions durant l’any i que desenvoluparíem un projecte diferent: dedicar cada any a fer un llibre i un documental sobre un personatge (o grup o tema) de la cultura catalana i fer una sessió de presentació el desembre. Cal remarcar l’acceptació immediata que vàrem tenir del president de la Comissió de Cultura del Col·legi, Ignasi Ponti Grau (1910-1993). Ens va donar via lliure tota la seva etapa a Cultura (del 1981 al 1993).

Volíem fer un treball d’aportació de documentació sobre el personatge, per la qual cosa calia que no hi hagués una abundant producció escrita sobre la seva vida i/o obra. I, naturalment, que ens captivessin, doncs “conviuríem” amb ell durant prou mesos.

En síntesi, aquest projecte es pot resumir de la següent manera: el llibre consta d’una llarga entrevista (on es fa una panoràmica sobre la trajectòria del personatge/grup i es reflexiona sobre la seva pràctica artística i el seu entorn), textos nostres i d’altres persones properes a la seva tasca (un recull prou ampli i d’accés difícil, procedent de revistes minoritàries o desaparegudes, de diaris, catàlegs…), una documentació estimable (bibliografia, filmografia…) i un capítol de fotografies. Resulten unes 130 pàgines (mes unes 30 de fotografies) i, normalment, fèiem una edició d’uns 800 ó 1.000 exemplars, segons el pressupost que teníem.

El documental és una reflexió audiovisual, paral·lela a la del llibre. El seu format és divers, depenent molt del personatge/grup, de la seva pràctica cultural. Però mai és una simple entrevista amb imatges. Intenta sintetitzar, més que globalitzar. Potser no hi és tot el personatge, però sí és el personatge. Ens fa gràcia pensar que és una mena de tràiler sobre ell. Algun dels primers anys no vàrem poder-lo fer per aquelles desgràcies dels pressupostos. De totes les produccions hi ha dipositada una còpia (en format Betacam digital) a la Filmoteca de la Generalitat.

La sessió era el moment escollit per presentar el llibre i el vídeo als nostres companys del Col·legi/Associació, a la premsa i als interessats en general sobre el personatge escollit. El seu format és també divers. Projectàvem d’altres vídeos o pel·lícules i, si és el cas, el personatge/grup feia una actuació (musical, teatral…). També podíem fer una exposició (fotografies, cartells…), i el mateix personatge o un estudiós de la seva obra fer una dissertació.

Del 1982 al 2010 hem fet vint-i-vuit “Personatges de la cultura”. A la primera dècada, fins el 1990 foren:

1: Carles Santos (1982)

2: Cinema / Teatre (1983)

3: José Luis Guerin (1984)

4: Albert Vidal (1985)

5: La Claca (1986)

6: Els Rocamora (1987)

7: Raúl Ruiz (1988)

8: Francesc Català-Roca (1989)

9: Cesc Gelabert (1990)

Documentals:

“Finestra Santos” (1982, 11 minuts)

“Conferencia sobre el reciclatge dels residus urbans (Albert Vidal)” (1985, 18 minuts)

“Trayler Rocamora” (1987, 12 minuts)

“Àlbum Raúl Ruiz” (1988, 18 minuts)

“Tres mirades sobre Raúl Ruiz” (1988, 29 minuts)

“Francesc Català Roca: Apunts” (1989, 14 minuts)

“Cesc Gelabert” (1990, 15 minuts)